Corolla Cross อาจไม่ได้ใหญ่อย่างที่คิด เพราะเป็น Corolla Altis ที่มาในรูปทรงของ SUV เท่านั้น

Coroll Cross อาจเป็นยุทธศาสตร์ในการเปลี่ยนแปลงตัวถังของรถในตระกูล Corolla ให้ไปในแนวความนิยมรถทรง crossover ของตลาดในปัจจุบัน เฉกเช่นเดียวกัน Mazda CX30